Ochotnicza Straż Pożarna Łodź - Sikawa
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Ochotnicza Straż Pożarna Łodź - Sikawa musisz się zarejestrować.
FacebookNawigacja
Artykuły » 2006
Artykuły: 2006
(23) 5.11.2006 - Łódź, ul. Potokowa
Powalone drzewo
Czas trwania akcji: 17:20 - 17:50
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki oraz jeden zastęp SLRt z OSP Mileszki. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Przyborowski Krzysztof (dowódca), Bąkowski Krzysztof, Janus Krzysztof, Stegliński Grzegorz, Ciepielowski Michał, Jaworski Łukasz, Jaworski Jarosław. Działania naszych druhów polegały na usunięciu powalonego drzewa z jezdni. Utrudnieniem były zerwane przewody linii energetycznej, dlatego też musieliśmy wezwać Pogotowie Energetyczne.

(22) 5.11.2006 - Łódź, ul. Antoniewska / Nowogrodzka
Powalone drzewo
Czas trwania akcji: 16:57 - 17:20
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki oraz jeden zastęp SLRt z OSP Mileszki. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Przyborowski Krzysztof (dowódca), Bąkowski Krzysztof, Janus Krzysztof, Stegliński Grzegorz, Ciepielowski Michał, Jaworski Łukasz, Jaworski Jarosław. Działania naszych druhów polegały na usunięciu powalonego drzewa z jezdni i chodnika.

(21) 5.11.2006 - Łódź, ul. Pomorska / Tamka
Powalone drzewo
Czas trwania akcji: 16:15 - 16:57
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Przyborowski Krzysztof (dowódca), Bąkowski Krzysztof, Janus Krzysztof, Stegliński Grzegorz, Ciepielowski Michał, Jaworski Łukasz, Jaworski Jarosław. Działania naszych druhów polegały na usunięciu powalonego drzewa o średnicy ok. 120cm na jezdnię oraz tramwaj linii 15.

(20) 5.11.2006 - Łódź, ul. Janosika
Powalone drzewo
Czas trwania akcji: 16:00 - 16:15
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z JRG PSP nr 8 oraz jeden zastęp GBA z naszej jednostki. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Przyborowski Krzysztof (dowódca), Bąkowski Krzysztof, Janus Krzysztof, Stegliński Grzegorz, Ciepielowski Michał, Jaworski Łukasz, Jaworski Jarosław. Działania naszych druhów polegały na pomocy strażakom z JRG nr 8 przy usunięciu powalonego drzewa na auto osobowe marki Opel, w którym znajdował się kierowca wraz z pasażerem.

(19) 25.09.2006 - Łódź, ul. Opolska 53a
Sprawdzenie zadymienia
Czas trwania akcji: 17:44 - 18:25
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej Jednostki. Udział w akcji wzięli: Kempa Piotr, Olszacki Rafał (dowódca), Bąkowski Krzysztof, Stegliński Grzegorz, Ciepielowski Michał, Jaworski Łukasz. Działania naszych druhów polegały na odnalezieniu zadymienia, oraz pouczeniu właściciela pola uprawnego, na którym wypalał śmieci.

(18) 17.09.2006 - Łódź, ul. Lawinowa
Pożar trawy na nasypie kolejowym
Czas trwania akcji: 12:20 - 12:55
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław (dowódca), Bąkowski Krzysztof, Ciepielowski Michał, Kempa Piotr, Przyborowski Krzysztof, Stegliński Grzegorz, Jaworski Łukasz, Horosiewicz Adam. Działania naszych druhów polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się trawę.

(17) 2.09.2006 - Łódź, ul. Brzezińska 3
Pożar hali produkcyjnej
Czas trwania akcji: 17:05 - 18:21
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki oraz jeden zastęp GBA z JRG PSP nr 1 z Łodzi, jeden zastęp GBA z JRG PSP nr 8 z Łodzi, jeden zastęp SLPgaz z JRG PSP nr 2 z Łodzi. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Bąkowski Krzysztof (dowódca), Janus Krzysztof, Kuczma Tomasz, Jaworski Łukasz, Kempa Piotr, Eisbrenner Paweł, Ciepielowski Michał, Przyborowski Krzysztof. Działania naszych druhów polegały na ustaleniu przyczyny zadymienia. W skutek zwarcia instalacji elektrycznej spłonęła instalacja elektryczna i makulatura znajdująca się we wnętrzu hali.

(16) 27.08.2006 - Łódź, ul. Zjazdowa
Pożar stodoły
Czas trwania akcji: 12:09 - 16:00
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki, dwa zastępy GCBA JRG PSP nr 1 z Łodzi, jeden zastęp JRG PSP nr 8 z Łodzi, jeden zastęp SH-25 z JRG PSP nr 2 w Łodzi, jeden zastęp SLPgaz z JRG PSP nr 2 w Łodzi, jeden zastęp SLOp z KW PSP Łódź oraz jednostki OSP: Mileszki (GBA, SLRt) i Nowosolna (GBA). Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Gołębiowski Sylwester (dowódca), Janus Krzysztof, Bąkowski Krzysztof, Stegliński Grzegorz, Przyborowski Krzysztof, Ciepielowski Michał, Jaworski Łukasz, Kuczma Tomasz. Działania naszych druhów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się budynek stodoły oraz wyniesieniu zwierzątek, a na koniec przerzucaniu i dogaszeniu zbelowanego siana.

(15) 30.07.2006 - Łódź, ul. Zbójnicka
Pożar śmieci
Czas trwania akcji: 20:05 - 20:50
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Olszacki Rafał (dowódca), Kuczma Tomasz, Bąkowski Krzysztof, Ciepielowski Michał, Janus Krzysztof. Działania naszych druhów polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się na polu stertę śmieci.

(14) 29.07.2006 - Byszewy
(Gm. Nowosolna - Powiat Łódzki - Wschodni)
Pożar trawy i żyta
Czas trwania akcji: 15:00 - 16:50
Do zdarzenia zadysponowane zostało 15 zastępów GBA oraz GCBA z następujących jednostek: JRG PSP z Koluszek, JRG PSP ze Strykowa, JRG PSP z Brzezin, JRG PSP nr 8 z Łodzi, JRG PSP nr 10 z Łodzi oraz jednostki OSP: Nowosolna, Sikawa, Lipiny, Jordanów, Andrzejów, Wiączyń, Andrespol, Wiśniowa Góra. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Kuczma Tomasz (dowódca), Olszacki Rafał, Bąkowski Krzysztof, Ciepielowski Michał, Stegliński Grzegorz, Eisbrenner Paweł. Zadania naszych druhów polegały na podaniu wody do wozu GCBA JRG PSP z Koluszek, pomocy przy rozciągnięciu dwóch linii gaśniczych w natarciu na palące się żyto i trawę oraz wyciągnięciu zakopanego w ziemi wozu bojowego GCBA JRG PSP z Koluszek.

(13) 20.07.2006 - Łódź, ul. Zakładowa
Pożar lasu
Czas trwania akcji: 14:29 - 17:50
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z PSP JRG nr 4, jeden zastęp GBA z OSP Andrzejów, jeden zastęp GCBA z OSP Andrzejów, jeden zastęp GBA z naszej jednostki, jeden zastęp SLRT z OSP Wiączyń oraz jeden zastęp GBA z OSP Nowosolna. W akcji udział wzięli: Janus Mirosław, Przyborowski Krzysztof (dowódca), Janus Krzysztof, Bąkowski Krzysztof, Ciepielowski Michał, Kuczma Tomasz, Stegliński Grzegorz, Eisbrenner Paweł. Działania naszych druhów polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palące się drzewa i ściółkę leśną oraz podaniu wody do wozu GBA OSP Andrzejów. Łącznie na ugaszenie pożaru na obszarze ok. 5ha wszystkie jednostki wykorzystały ok. 20 000 litrów wody.

(12) 19.07.2006 - Łódź, ul. Giewont 31
Pożar trawy
Czas trwania akcji: 14:37 - 15:31
Do zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy GBA z PSP JRG nr 8 oraz jeden zastęp z naszej jednostki. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Przyborowski Krzysztof (dowódca), Bąkowski Krzysztof, Janus Krzysztof, Ciepielowski Michał, Eisbrenner Paweł. Działania naszych druhów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palącą się trawę i drzewa oraz oraz tłumieniu ognia na obszarze ok. 4ha.

(11) 18.07.2006 - Łódź, ul. Lawinowa
Pożar trawy oraz podkładów kolejowych przy stacji PKP Łódź - Widzew
Czas trwania akcji: 13:40 - 14:20
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki oraz jeden zastęp GBA z PSP JRG nr 8. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Przyborowski Krzysztof (dowódca), Janus Krzysztof, Bąkowski Krzysztof, Stegliński Grzegorz, Ciepielowski Michał, Eisbrenner Paweł. Działania naszych druhów polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się trawę oraz podkłady kolejowe.

(10) 18.07.2006 - Łódź, ul. Lawinowa
Pożar trawy na nasypie kolejowym
Czas trwania akcji: 13:18 - 13:40
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki oraz jeden zastęp GBA z PSP JRG nr 8. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Przyborowski Krzysztof (dowódca), Janus Krzysztof, Bąkowski Krzysztof, Stegliński Grzegorz, Ciepielowski Michał, Eisbrenner Paweł. Działania naszych druhów polegały na podaniu wody do wozu JRG nr 8 oraz tłumieniu ognia wzdłuż nasypu kolejowego. W trakcie działań otrzymaliśmy kolejne wezwanie do pożaru trawy przy ulicy Lawinowej.

(9) 17.07.2006 - Łódź, ul. Skalna 5 m 2
Pożar w mieszkaniu
Czas trwania akcji: 13:20 - 13:40
Do zdarzenia zadysponowany został jeden zastęp GBA z naszej jednostki. Udział w akcji wzięli: Janus Mirosław, Gołębiowski Sylwester (dowódca), Bąkowski Krzysztof, Janus Krzysztof, Kempa Piotr, Przyborowski Krzysztof, Ciepielowski Michał, Eisbrenner Paweł. Działania naszych druhów polegały na pouczeniu właścicielki mieszkania, która to zostawiła włączoną kuchenkę gazową przy znajdujących się na ścianie panelach drewnianych, które, jak stwierdziła samoczynnie zapaliły się.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dołącz do Nas!
Wynajem sali